Typy väzby pre viazanie záverečných prác

Typy väzby pre viazanie záverečných prác

Väzba V8

Práve pre zachovanie maximálnej kvality zviazania záverečných prác preferujeme typ väzby V8. Je to takzvaná knižná väzba. Preto môžeme jednoznačne ubezpečiť všetkých zákazníkov, že väzba je dostatočne pevná na to, aby vydržala akúkoľvek manipuláciu. Pre svoje pozitívne vlastnosti a dlhú životnosť je V8 aj štatisticky najčastejšie používanou väzbou pre bakalárske, diplomové či rigorózne práce nielen na Slovensku, ale takisto v rámci EÚ. Navyše, na niektorých vysokých školách a univerzitách je knižná väzba dokonca povinná pri všetkých odovzdávaných záverečných prácach.

Doplnkové väzby

Výnimku tvoria menšie, resp. čiastkové práce, ktoré študenti píšu počas svojho štúdia. Avšak vzhľadom na rozsiahly počet strán, aj pri nich sa vyžaduje pevnejší typ väzby (nie iba klasické použitie spinky či zošívačky). Pri takýchto prácach sa prevažne používa:
  • Mäkká väzba – môžeme ju nazvať aj tepelnou, resp. má vlastnosti ako tepelná väzba
  • Hrebeňová väzba
  • Drôtená väzba

Z hľadiska funkčnosti všetky uvedené väzby spĺňajú potrebné kritériá. Rozdiel je prakticky iba v prevedení a vizuáli – je preto na preferencii každého zákazníka, ktorú z nich si vyberie, prípadne ktorú mu nariadi jeho vzdelávací inštitút.

Kontaktujte nás

* Povinné údaje