Certifikát SAEC – Bezpečný nákup

Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC) udelila nášmu internetovému obchodu www.exprestlac.sk Certifikát SAEC – Bezpečný nákup. Je to pre zákazníkov záruka, že náš obchod spĺňa prísne pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu.

Predmetom certifikácie bol legislatívny audit informácií a procesov spojených s nákupom tovaru/služieb prostredníctvom internetu:

  • Audit predávajúceho, Expresta s.r.o.
  • Audit predávaných tovarov a služieb
  • Audit procesu objednávania
  • Audit potvrdenia objednávky
  • Audit dodacích podmienok, spôsobu platby a spôsobu doručenia
  • Audit reklamačného procesu
  • Audit ochrany osobných údajov spotrebiteľa
Certifikát SAEC