Promočné oznámenia: Loga univerzít na stiahnutie

Promočné oznámenia: Loga univerzít na stiahnutie

Zhromaždili sme pre vás logá univerzít na stiahnutie v dostatočnej kvalite pre tlač promočných oznámení. Jednoducho ich vložíte do nášho programu pre tvorbu promočných oznámení.

Logá verejných vysokých škôl na Slovensku

Všetky logá môžete využiť pri tvorbe návrhu cez náš online editor promočných oznámení (vzory promočných oznámení).

Stačí vybrané stiahnuť do počítača a vložiť v editore ako obrázok cez záložku "Nástroje".

Prečítajte si návod ako pracovať s programom pre oznámenia o promóciách.

Akadémia umení v Banskej Bystrici - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Ekonomická univerzita v Bratislave - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Katolícka univerzita v Ružomberku - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Prešovská univerzita v Prešove - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Slovenská technická univerzita v Bratislave - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Technická univerzita v Košiciach - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Technická univerzita vo Zvolene - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Trnavská univerzita v Trnave - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Univerzita J. Selyeho - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Univerzita Komenského v Bratislave - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Vysoká škola múzických umení v Bratislave - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Žilinská univerzita v Žiline - logo na stiahnutie

Loga univerzit

Kontaktujte nás

* Povinné údaje