Oldschool upgrade?

Oldschool upgrade?

Nápad, ako na plagáty pritiahnuť pozornosť môže tkvieť v ich umiestnení na reklamné plochy, ktoré im nie sú určené. Myslíte, že by zaujal plagát umiestnený na tzv. moving boarde?

Je to pohyblivá reklamná plocha, ktorú ľudia na to určený nosia na chrbte ako ruksak. Alebo by bolo zaujímavé oblepiť plagátom billboard? V obidvoch prípadoch by bol vtip v zachovaní jeho štandardnej veľkosti, teda A3.

V prípade billboardu môžeme namietať nedostatočnú viditeľnosť plagátu. Avšak práve jeho veľkosť (malosť) by pravdepodobne upútala dostatočnú pozornosť na to, aby jeho nižšia viditeľnosť nebola nevýhodou. Myslíte, že by niečo také fungovalo? Považujme za samozrejmosť, že bez kvalitne navrhnutého plagátu by to nešlo.

Kontaktujte nás

* Povinné údaje