Osvit CTF alebo CTP?

Osvit CTF alebo CTP?
CTP moderná technológia

CTP (Computer to plate) je rýchlym výrobným postupom pri ofsetovej tlači a predpokladá sa, že pre svoje plusy čoskoro nahradí pôvodný systém CTF. Nová technológia CTP spočíva v minimalizácii jednotlivých krokov prípravy pre tlač – z počítača sa vyrába priamo tlačová doska bez použitia filmu.

Výhodou je tak digitalizácia tlačovej predlohy, zvýšenie produktivity pri tlači a celková pozitívna modernizácia tlačiarenského procesu. Môžeme zároveň hovoriť o znížení času potrebného pre tlač a redukcii nákladov. Za nevýhodnú môžeme považovať citeľne vyššiu cenu zariadenia podporujúceho CTP i cenu samotných tlačových platní.

Ďalšie výhody CTP

  • vysoká kvalita
  • rýchlosť zhotovenia formy pre tlač
  • bezchybný proces (žiadne prázdne kópie)
  • dokonalosť farebných plôch a celková vyváženosť farieb
  • pohodlné a časovo nenáročné riešenie hárkovej montáže prostredníctvom osobného počítača
  • ekologický postup bez použitia chemikálií

Kontaktujte nás

* Povinné údaje