Obálka – obal zásielky

Obálka – obal zásielky

Urobte dojem na prvý dojem. Ak chcete zariadiť, aby bolo adresátovi ľúto vašu obálku znehodnotiť, zaopatríte ju napr. voskovou pečaťou s odtlačkom loga vašej firmy.

Síce nevhodné pri posielaní väčšieho množstva, avšak len čo začnete vo všeobecnosti obálku vnímať ako “obal“, nebudete mať problém prísť z niečím, čo adresátov osloví. Možno prídete s obálkou, ktorú si namiesto vyhodenia odložia.

Kontaktujte nás