História vizitiek

História vizitiek

Visiting cards (tzv. navštívenky alebo „vizitky“) sa prvýkrát objavili v Číne približne v 15. storočí. Do Európy sa dostali až o celé dve storočia neskôr. Pešiaci aristokratov alebo členov kráľovských rodín mali za úlohu priniesť prvé európske „vizitky“ sluhom, ktorí slúžili hostiteľom pozývajúcich hostí. Tieto „vizitky“ mali slávnostne symbolizovať ich následný príchod.

„Vizitky“ sa tak stali nevyhnutným nástrojom etikety, s ktorou úzko súviseli sofistikované pravidlá nariaďujúce ich používanie. Aristokrati pochádzajúci zo Severnej Ameriky a zvyšok Európy prebral zvyky od Francúzov a Angličanov.

Prvé „vizitky obsahovali jemne vyrezávané ornamenty a neopakovateľné erby. Tieto „vizitky“ boli podávané pri príležitostiach uzatvorenia obchodu, respektíve dohody na spoločných stretnutiach a symbolizovali tieto záväzky.

Kôpka „vizitiek“, s ktorou ste sa mohli stretnúť v miestnostiach (na podnosoch) bola akýmsi „katalógom“, ktorý bol vždy poruke. Tento katalóg slúžil ako záznamník na odkazy – „vizitky“ zobrazovali volajúcich a tiež hovory, na ktoré bolo potrebné odpovedať. Taktiež poskytovali moderný spôsob predstavovania sa.

Postupom času sa „vizitky“ stali nevyhnutným doplnkom každého muža a každej ženy zo strednej a vyššej vrstvy spoločnosti 19. storočia. Používanie medzi ľuďmi z pracujúcej triedy alebo ľuďmi bývajúcimi na dedinách bolo však veľmi zriedkavé.

Trade cards (tzv. obchodné „vizitky“) sa stali populárnymi na začiatku 17. storočia v Londýne. Takéto „vizitky“ slúžili na propagáciu či reklamu, ale takisto ako mapy ukazujúce verejnosti miesta, kde sa nachádzali obchodníci, pretože v tom čase neexistovali žiadne formálne označenia budov a ulíc číslami.

Businessmani používali svoje „vizitky“ na znak odlíšenia sa a tak sa po prvýkrát vytváral design, ktorý prechádzal novými úpravami a zmenami. Neskôr so vzrastajúcimi nárokmi na „vizitky“, posilnil ich existenciu objav v podobe farebného tlačenia vizitiek, ktoré docielilo, aby sa objavovali vždy nové, moderné a sofistikované „vizitky“. Takéto detailné a prepracované vizitky by sme mohli nazvať skutočnou prácou predstavujúcou umenie.

Trend smerujúci k pestrým a moderným obchodným „vizitkám“ bol vyrovnávaný požiadavkami rýchlo rastúcej skupiny súkromných podnikateľov, ktorí mali neustálu potrebu meniť svoje kontaktné údaje. Títo užívatelia si častokrát začínali tlačiť svoje vlastné, lacnejšie business cards – čiže vizitky.

Kontaktujte nás

* Povinné údaje