Čo je to CMYK?

Čo je to CMYK?
Prečo sa pridáva čierna farba?

Dôvodov používania zvlášť čiernej farby napriek tomu, že pri zmiešaní uvedených CMY farieb v najväčšej intenzite tento odtieň teoreticky vzniká je viacero. Okrem technického hľadiska, ktoré hovorí o tom, že chemicky namiešaná čierna nie je úplne čierna, sa pozornosť upriamuje hlavne na ekonomickú stránku tlače. Bolo by totiž finančne náročné miešať všetky 3 farby (aby vznikla jedna), keď je možné pridať čiernu samostatne.

Výhody CMYK

Na rozdiel od staršieho farebného modelu, systému RGB (red – green – blue), ktorý sa používa pri monitoroch je pri tlači systém CMYK absolútne praktickejší. Dôvodom je to, že RGB pracuje na princípe vyžarovania svetla, čo môže spôsobiť viditeľné rozdiely medzi farbami videnými na monitore a vytlačenými farbami (už na papieri). Keďže režim CMYK funguje presne opačne (svetlo absorbuje) je výhodnejším a spoľahlivejším v súvislosti s tlačou.

Kontaktujte nás

* Povinné údaje