Bezpečnostné štítky

Bezpečnostné štítky

Produkt pre vašu bezpečnosť: Bezpečnostné štítky

Ďalšou novinkou v rámci doplnkovej ponuky sú bezpečnostné štítky, ktoré spĺňajú všetky zákonom stanovené normy. Štítky môžu byť tvorené výhradne textom, textom so zodpovedajúcim grafickým symbolom alebo iba piktogramom. Rozmery sú štandardizované podľa typu bezpečnostného štítka.

Dostupné bezpečnostné štítky:

  • Zákazové
  • Príkazové
  • Záchranné
  • Výstražné
  • Požiarne

V ponuke aj ďalšie štítky

Vyhotoviť dokážeme všetky typy štítkov aj na iné použitie - stačí nám napísať prostredníctvom kontaktného formulára a špecifikovať požiadavky na rozmery, fóliu a dizajn.

Náš tip: V prípade, že disponujete vlastným (už vytvoreným) návrhom, môžete nám ho ako pri iných produktoch zaslať pre vyhotovenie a tlač.

Kontaktujte nás

* Povinné údaje