Ako prebieha ofsetová tlač

Ako prebieha ofsetová tlač
Ofsetová tlač pracuje so základnými farbami CMYK-u, pričom každá z farieb je aplikovaná samostatne na vlastnej platni a je zrkadlovo obrátená. Tlač funguje na princípe vzájomného odpudzovania vody a mastnej tlačovej farby. V súvislosti s uvedenou technológiou sa stretávame s miestami, na ktoré je možné tlačiť a s nepotlačiteľnými miestami na platni. Ide tu o to, že pri tlači je platňa navlhčená, avšak vrstva vlhkosti ostane len na tých nepotlačiteľných častiach. Dôležité sú tak suché oblasti, na ktoré sa pomocou valcov nanesie (a uchytí) tlačová farba. Na záver sa obraz prenesie na papier použitím ofsetového valca.

Kontaktujte nás

* Povinné údaje