ExpresTlač mení svoje meno na Expresta. Chcete vedieť viac? Kliknite sem

Autorské práva

Obsah stránky na www.ExpresTlac.sk a jej grafické vyhotovenie je chránené autorským zákonom.

Prístupnosť

1. Obsah web stránky www.ExpresTlac.sk je chránený autorským právom spoločnosti Projects, s. r. o.. Bez predchádzajúceho súhlasu je možné využívať ho len na nekomerčné a osobné účely. Podmienky platia pre všetkých užívateľov, pokiaľ nie je písomne uvedené inak. Akákoľvek neoprávnená verejná distribúcia bude predmetom šetrenia a v prípade preukázateľného porušenia autorských práv podnikne spoločnosť Projects, s. r. o., ktorá je prevádzkovateľom webu www.ExpresTlac.sk, potrebné právne kroky.
Obsah stránky je majetkom spoločnosti Projects, s. r. o. alebo je zverejnený s predchádzajúcim súhlasom vlastníka/ vlastníkov predmetného obsahu.

2. Spoločnosť Projects, s. r. o. vynakladá maximálne úsilie na udržanie aktuálnych a pravdivých informácií na web stránke. Za prípadné chyby a opomenutia na stránke nenesie žiadnu zodpovednosť. Zmeny obsahu a cenovej ponuky sú vyhradené!

3. Užívateľ predmetnej web stránky www.ExpresTlac.sk súhlasí s podmienkami jej použitia. Majitelia ani zamestnanci spoločnosti Projects, s. r. o. nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody súvisiace s prehliadaním a používaním web stránky.
Projects, s. r. o. sa dištancuje od akýchkoľvek technických škôd spôsobených používaním uvedenej web stránky.

4. Pre plnú funkčnosť stránok je potrebné mať naištalovanú v internetovom prehliadači technológiu Flash, povolený javascript a cookies.

5. Spoločnosť Projects, s. r. o. sa zaväzuje chrániť osobne údaje klientov, žiadateľov o zamestnanie, ako aj registrovaných užívateľov web stránky, podľa interne prijatých predpisov a v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.